/r1/ Förordning (1992:185) om tandvårdsersättning vid klinisk tandhälsoundersökning i Örebro och Östergötlands län;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1992-04-09
Ändring införd
SFS 1992:185
Ikraft
1992-05-15
Tidsbegränsad
1993-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vid klinisk tandhälsoundersökning, som utförs av tandläkare inom ramen för ett av Örebro och Östergötlands läns landsting under tiden den 15 maj--den 31 december 1992 bedrivet tandhälsoprojekt, lämnas tandvårdsersättning enligt 6 § tandvårdstaxan (1973:638) även om patientavgift inte tas ut.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:185) om tandvårdsersättning vid klinisk tandhälsoundersökning i Örebro och Östergötlands län

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 1992 och gäller till utgången av år 1992. Förordningen skall tillämpas även efter sistnämnda tidpunkt vid tandhälsoundersökning som har utförts under förordningens giltighetstid.
Ikraftträder
1992-05-15