Upphävd författning

Förordning (1992:186) om tillämpning i fråga om Libyen av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1992-04-15
Ändring införd
SFS 1992:186
Ikraft
1992-04-24
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner skall tillämpas i fråga om Libyen i följande omfattning, nämligen
 1. 3 §, 4 § 1--3, 5 §, 7 § och 8 § med anledning av resolution nr 748 (1992) som Förenta nationernas säkerhetsråd antagit den 31 mars 1992, och
 2. 3 §, 4 §, 5 §, 7 a §, 7 b § och 7 c § med anledning av resolution nr 883 (1993) som Förenta nationernas säkerhetsråd antagit den 11 november 1993. Förordning (1994:70).

Ändringar

Förordning (1992:186) om tillämpning i fråga om Libyen av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner

Ikraftträder
1992-04-24

Förordning (1993:1276) om ändring i förordningen (1992:186) om tillämpning i fråga om Libyen av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1993-12-03

Förordning (1994:67) om upphävande av vissa förordningar avseende Libyen

  Omfattning
  upph. 1993:1276
  Ikraftträder
  1994-02-23

Förordning (1994:70) om ändring i förordningen (1992:186) om tillämpning i fråga om Libyen av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1994-03-05

Förordning (1999:232) om upphävande av vissa förordningar om sanktioner mot Libyen

Omfattning
upph.