Upphävd författning

Förordning (1992:207) om avgifter för vissa ärenden enligt allmänna ordningsstadgan (1956:617)

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1992-04-23
Ändring införd
SFS 1992:207 i lydelse enligt SFS 1993:161
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
I de fall som framgår av andra stycket tas avgift ut för en statlig myndighets prövning av ansökan enligt vissa bestämmelser i allmänna ordningsstadgan (1956:617) eller i en lokal ordningsstadga, utfärdad med stöd av allmänna ordningsstadgan.
För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:
ÄrendeslagAvgiftsklass
2 § första stycket allmänna ordningsstadgan (tillstånd att använda allmän plats)2
6 § första stycket allmänna ordningsstadgan (tillstånd till sprängning, fyrverkeri och skjutning med eldvapen) 3
6 § andra stycket allmänna ordningsstadgan (tillstånd till skjutning utomhus med luft- eller fjädervapen)2
6 § tredje stycket allmänna ordningsstadgan (godkännande av skjutbana)6
12 § första stycket allmänna ordningsstadgan (tillstånd till offentlig tillställning på allmän plats)2
12 § andra stycket allmänna ordningsstadgan (tillstånd till offentlig danstillställning m. m.)2
Tillstånd enligt lokal ordningsstadga till penningsamling i övriga fall1 2
Bestämmelser om avgift i de fall en ansökan om tillstånd att anordna allmän samm ankomst innefattar prövning även enligt allmänna ordningsstadgan (1956:617) eller enligt en med stöd därav utfärdad lokal ordning sstadga finns i förordningen (1992:261) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1956:618) om allmänna sammankomster. Förordning (1993:161).

Ändringar

Förordning (1992:207) om avgifter för vissa ärenden enligt allmänna ordningsstadgan (1956:617)

  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1150) om ändring i förordningen (1992:207) om avgifter för vissa ärenden enligt allmänna ordningsstadgan (1956:617)

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:161) om ändring i förordningen (1992:207) om avgifter för vissa ärenden enligt allmänna ordningsstadgan (1956:617)

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1993-05-01

Ändring, SFS 1993:1631

  Omfattning
  upph.