Upphävd författning

Förordning (1992:260) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker

Departement
Finansdepartementet S7
Utfärdad
1992-04-29
Ändring införd
SFS 1992:260
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Avgift tas ut för prövning av ansökan om tillstånd att med fartyg föra in spritdrycker enligt 1 § 3 mom. lagen (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker.
För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§ avgiftsfö rordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 1 tillämpas.

Ändringar

Förordning (1992:260) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker

Ikraftträder
1992-07-01

Förordning (2008:127) om upphävande av förordningen (1992:260) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1960:419) om förbud i vissa fall mot införsel av spritdrycker

Omfattning
upph.