Upphävd författning

Förordning (1992:417) om utbetalning av förnyelsebidrag

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
1992-05-21
Ändring införd
SFS 1992:417
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver som förutsättning för utbetalning av bidrag som beviljats enligt förordningen (1986:286) om statsbidrag till förnyelseåtgärder i vissa bostadsområden att ansökan om utbetalning har kommit in till Boverket senast den 31 december 1992.

Ändringar

Förordning (1992:417) om utbetalning av förnyelsebidrag

Förarbeten
Prop. 1991/92:100
Ikraftträder
1992-07-01

Förordning (2016:475) om upphävande av förordningen (1992:417) om utbetalning av förnyelsebidrag

Omfattning
upph.