Tillkännagivande (1992:48) av ändring i avtalet mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1992-02-06
Ändring införd
SFS 1992:48
Ikraft
1992-02-18
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen ger till känna att protokoll 3 i bilagan till kungörelsen (1972:698) om avtalet mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen enligt beslut av blandade kommittén Sverige-EEC har den ändrade lydelse som framgår av bilaga 1 till frihandelsförordningen (1987:1185).

Ändringar

Tillkännagivande (1992:48) av ändring i avtalet mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen

    Ikraftträder
    1992-02-18