Förordning (1992:699) om avgift för bevis om organisationsnummer

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1992-06-04
Ändring införd
SFS 1992:699 i lydelse enligt SFS 2003:958
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Avgift tas ut för att Skatteverket efter särskild begäran lämnar ut bevis om organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 20-24 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass A tillämpas. Förordning (2003:958).

Ändringar

Förordning (1992:699) om avgift för bevis om organisationsnummer

    Ikraftträder
    1992-07-01

Förordning (2003:958) om ändring i förordningen (1992:699) om avgift för bevis om organisationsnummer

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2004-01-01