Upphävd författning

Förordning (1992:765) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1983:890) om allemanssparande

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
1992-06-11
Ändring införd
SFS 1992:765
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt lagen (1983:890) om allemanssparande i de fall som framgår av andra stycket.
För avgifternas storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:
ÄrendeslagAvgiftsklass
Undantag från kravet på ett för allemansfonden särskilt bildat fondbolag (12 § tredje stycket) Medgivande att överskrida vissa angivna förvärvsbegränsningar (15 § femte stycket och 16 § tredje stycket) Uppskov med avyttring av vissa värdepapper (16 § fjärde stycket) Dispens från kravet på halvårsredogörelse för en företagsanknuten allemansfond (23 §)4 4 4 4

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:275) om upphävande av förordningen (1992:765) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1983:890) om allemanssparande

    Övergångsbestämmelse

    Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om prövning av en ansökan enligt 23 § lagen om allemanssparande om dispens från kravet på halvårsredogörelse för en företagsanknuten allemansfond.
    Omfattning
    upph.