Upphävd författning

Förordning (1992:767) om avgifter för vissa ärenden enligt insiderlagen (1990:1342)

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
1992-06-11
Ändring införd
SFS 1992:767
Ikraft
1992-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt insiderlagen (1990:1342) i de fall som framgår av andra stycket.
För avgifternas storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9 - 14 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:
ÄrendeslagAvgiftsklass
Beslut som avser om befattningshavare eller uppdragstagare har ledande ställning eller kvalificerat uppdrag (8 § andra stycket) Befrielse från anmälningsskyldighet (9 § andra stycket)4 4