Lagen (1989:899) om dubbelbeskattningsavtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige beträffande skatter på arv och på gåva skall träda i kraft den 1 oktober 1992. Lagen tillämpas beträffande arvsskatt på arv efter person som avlider den 18 oktober 1992 eller därefter och beträffande gåvoskatt på gåva för vilken skattskyldighet uppkommer vid nämnda tidpunkt eller därefter.
Avtalet trädde i kraft den 19 augusti 1992.

Ändringar

Förordning (1992:945) om dubbelbeskattningsavtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige beträffande skatter på arv och på gåva

    Ikraftträder
    1992-10-01