Förordning (1992:946) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1992-08-20
Ändring införd
SFS 1992:946
Ikraft
1993-01-01
Upphäver
Kungörelse (1969:281) med vissa anvisningar rörande tillämpningen av avtalet den 12 mars 1968 mellan Sverige och Nederländerna för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Lagen (1992:17) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna skall träda i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas på beskattningsår som börjar den 1 januari 1993 eller senare.
Avtalet trädde i kraft den 12 augusti 1992.

Ändringar

Förordning (1992:946) om dubbelbeskattning mellan Sverige och Nederländerna

    Ikraftträder
    1993-01-01