Upphävd författning

Riksgäldskontorets föreskrifter (1993:1043) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet

Departement
Riksgäldskontoret
Utfärdad
1993-09-17
Ändring införd
SFS 1993:1043
Ikraft
1993-10-06
Upphäver
Riksgäldskontorets föreskrifter (1993:834) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 10 § lagen (1988:846) om ungdomsbosparande samt 1 § förordningen (1989:248) med instruktion för Riksgäldskontoret.
På medel som står inne på ett konto anslutet till ungdomsbosparandet skall den bank eller sparkassa som för kontot betala lägst 4,75 procent årlig ränta.
För den kalendermånad, då insättning eller uttag sker, får på det insatta respektive uttagna beloppet betalas en lägre årlig ränta än som sägs i första stycket, dock lägst 0,75 procent. ______
Denna författning träder i kraft den 6 oktober 1993, då Riksgäldskontorets föreskrifter (1993:834) skall upphöra att gälla.

Ändringar

Riksgäldskontorets föreskrifter (1993:1043) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet

Ikraftträder
1993-10-06

Ändring, SFS 1994:42

    Omfattning
    upph.