Upphävd författning

Förordning (1993:1136) om EG-handelsgödsel

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1993-10-14
Ändring införd
SFS 1993:1136 i lydelse enligt SFS 2002:171
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller marknadsföring av handelsgödsel under beteckningen EG-handelsgödsel. Förordning (2002:171).

2 §  Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om

 1. villkor för att handelsgödsel skall få marknadsföras under beteckningen EG-handelsgödsel,
 2. anmälningsskyldighet för den som marknadsför handelsgödsel,
 3. metoder för provtagning och analys av EEG-handelsgödsel,
 4. avgifter för kontroll av EEG-handelsgödsel. Förordning (1998:132).

 • SJVFS 2004:18: Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:120) om EG-handelsgödsel

Ändringar

Förordning (1993:1136) om EG-handelsgödsel

  CELEX-nr
  387L0094
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr.

Förordning (1998:132) om ändring i förordningen (1993:1136) om EEG-handelsgödsel

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 2 §
  Ikraftträder
  1998-04-01

Förordning (2002:171) om ändring i förordningen (1993:1136) om EG-handelsgödsel

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2002-06-01

Ändring, SFS 2004:13

Omfattning
upph.