Förordning (1993:1162) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Estland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1993-11-11
Ändring införd
SFS 1993:1162 i lydelse enligt SFS 1999:518
Ikraft
1993-12-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Bilagan inte med här.

1 §  Den överenskommelse mellan Sverige och Estland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor som har undertecknats den 18 februari 1993 skall gälla som förordning här i landet.

[S2]Överenskommelsen i engelsk originaltext och i svensk översättning finns i bilagan till denna förordning.

2 §  Tullverket får meddela sådana föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning och som avses i artikel 17.1 andra meningen i överenskommelsen. Förordning (1999:518).

Ändringar

Förordning (1993:1162) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Estland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

    Förarbeten
    Rskr. 1992/93:325, Prop. 1992/93:223, Bet. 1992/93:SkU32
    Ikraftträder
    1993-12-01

Förordning (1999:518) om ändring i förordningen (1993:1162) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Estland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1999-07-01