Förordning (1993:136) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1993-02-18
Ändring införd
SFS 1993:136
Ikraft
1994-01-01
Upphäver
Kungörelse (1972:476) om kupongskatt för person med hemvist i Österrike, m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Lagen (1992:858) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike skall träda i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas på beskattningsår som börjar den 1 januari 1994 eller senare.
Protokollet om ändring i avtalet som undertecknades den 5 november 1991 träder i kraft den 1 maj 1993.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:136) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.
  2. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1972:476) om kupongskatt för person med hemvist i Österrike, m. m.
  3. Den upphävda kungörelsen skall dock tillsammans med den genom lagen (1992:858) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike upphävda kungörelsen (1970:769) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Österrike för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet fortfarande tillämpas på beskattningsår som börjar före den 1 januari 1994.
  Ikraftträder
  1994-01-01