Förordning (1993:149) om tandvårdsersättning vid klinisk tandhälsoundersökning vid Odontologiska fakulteten vid Universitet i Göteborg;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1993-03-18
Ändring införd
SFS 1993:149
Ikraft
1993-04-15
Tidsbegränsad
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vid klinisk tandhälsoundersökning, som utförs av tandläkare inom ramen för ett tandhälsoprojekt som bedrivs vid Odontologiska fakulteten vid Universitetet i Göteborg längst till och med den 31 december 1993, lämnas tandvårdsersättning enligt 6 § tandvårdstaxan (1973:638) även om patientavgift inte tas ut.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:149) om tandvårdsersättning vid klinisk tandhälsoundersökning vid Odontologiska fakulteten vid Universitetet i Göteborg

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 april 1993 och gäller till utgången av år 1993. Den tillämpas även för tandhälsoundersökning som har utförts dessförinnan. Förordningen skall tillämpas också efter december 1993 för tandhälsoundersökning som har utförts under förordningens giltighetstid.
Ikraftträder
1993-04-15