Upphävd författning

Förordning (1993:1593) om garantiavgift enligt förordningen(1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1993-12-20
Ändring införd
SFS 1993:1593 i lydelse enligt SFS 2001:1193
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Garantiavgiften enligt 8 § förordningen (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder skall motsvara 3 procent av garantibeloppet.
I fråga om lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder som avses i 1 § första stycket 2 samma förordning skall dock garantiavgiften motsvara 1 procent av garantibeloppet, om garantin utfärdas under åren 1997-1998. Förordning (1996:1573).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:1593) om garantiavgift enligt förordningen (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:115, Prop. 1993/94:76, Bet. 1993/94:BoU6
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1996:1573) om ändring i förordningen (1993:1593) om garantiavgift enligt förordningen (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1997-02-01

Förordning (2001:1193) om upphävande av förordningen (1993:1593) om garantiavgift enligt förordningen (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen skall dock fortfarande gälla i fråga om avgifter som betalats in före utgången av januari 2002.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:251, Prop. 2000/01:26, Bet. 2000/01:BoU2
Omfattning
upph.