Upphävd författning

Förordning (1993:1665) om åtgärdstaxa för husläkare

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1994-12-22
Ändring införd
SFS 1993:1665 i lydelse enligt SFS 1994:154
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om sådan särskild ersättning som avses i 20 § lagen (1993:588) om husläkare för åtgärder som kräver medicinsk kompetens eller utrustning utöver vad en husläkare vanligen har (åtgärdsersättning).

2 §  Om en husläkare i fråga om en patient som finns på husläkarens patientförteckning enligt 5 § lagen (1993:588) om husläkare, i stället för att remittera patienten till en läkare med kompetens i annan specialitet, själv utför en åtgärd som finns angiven i 3 §, får husläkaren åtgärdsersättning med högst det belopp som anges i 4 §.

3 §  En husläkare får tillgodoräkna sig särskild åtgärdsersättning för

 1. ringbehandling eller injektion av hemorrojder
 2. ledpunktion
 3. akupunktur

[S2]Avser akupunktur i smärtlindrande syfte, utredning och ställningstagande till behovet av behandling. Åtgärdsersättning lämnas endast vid första behandlingstillfället.

 1. djup biopsi eller benmärgspunktion

[S3]Avser inte biopsi från hud eller underhudsfett eller från tumör i hud eller underhudsfett

 1. radikaloperation av nageltrång
 2. neurologisk utredning och/eller habilitetsutredning

[S4]Omfattande anamnesupptagning och utförlig neurologisk undersökning med fortsatt utrednings- eller behandlingsplan.

 1. mycket omfattande reumatologisk ledstatus med dokumentation av rörelseförmågan i flera större leder
 2. radikal operation av sakralfistel
 3. operation av ganglion
 4. plastisk operation av phimosis
 5. pletysmografi
 6. operation av tendinitis nodosa
 7. EKG med standardiserat arbetsprov

[S5]Avser EKG-registrering före, under och efter stegvis ökat arbete på cykelergometer eller rullande matta med användning av gängse tolv avdelningar i vila och sex under arbete. Undersökningen förutsätter möjlighet till kontinuerlig arytmidetektering samt kvalificerad övervakning och EKG-tolkning.

 1. laserkonisering eller extensiv behandling av förändringar i vagina och på portio
 2. LTER-bandinspelnings-EKG.

[S6]Avser intermittent registrering samt tolkning av EKG i samband med olika typer av enkla belastningsprov, t. ex. step test, trappgång eller cykelergometri för värdering.

4 §  En husläkare får tillgodoräkna sig särskild åtgärdsersättning inräknat besöksersättning med högst 150 kronor för åtgärderna 1--3, med högst 250 kronor för åtgärderna 4--7 och med högst 400 kronor för åtgärderna 8--15 enligt 3 §. Förordning (1994:154).

Ändringar

Förordning (1993:1665) om åtgärdstaxa för husläkare

  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:154) om ändring i förordningen (1993:1665) om åtgärdstaxa för husläkare

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1994-06-01

Ändring, SFS 1995:1219

  Omfattning
  upph.