Upphävd författning

Förordning (1993:187) om märkning av vissa oljeprodukter m.m.

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1993-03-25
Ändring införd
SFS 1993:187
Ikraft
1993-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid märkning enligt 2 § lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter skall som märkämnen användas

 1. N-etyl-N-*(2-(1-isobutoxietoxi)etyl*)(4-fenylazofenyl)amin till en mängd av minst 5 och högst 6 mg per liter olja, och
 2. ett stabilt blått färgämne som är ett derivat av 1,4-diaminoantrakinon av sådan mängd att oljan får en klar grön färg.

2 §  Riksskatteverket meddelar ytterligare föreskrifter för märkningsförfarandet.

[S2]Riksskatteverket får även meddela föreskrifter om bidrag enligt punkt 7 i övergångsbestämmelserna till lagen (1992:1440) om ändring i vägtrafikskattelagen (1988:327) och om inbetalning av särskild avgift enligt 13 och 14 §§ lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter. Förordning (1993:1030).

Ändringar

Förordning (1993:187) om märkning av vissa oljeprodukter m.m.

Ikraftträder
1993-10-01

Förordning (1993:1020) om ändring i förordningen (1993:187) om märkning av vissa oljeprodukter m.m.

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-10-01

Ändring, SFS 1994:1784

  Omfattning
  upph.