Upphävd författning

Lag (1993:336) om rätt för Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB att besluta i frågor om förvaltningen av statligt reglerade lån för bostadsändamål, m.m.

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1993-05-13
Ändring införd
SFS 1993:336 i lydelse enligt SFS 1995:909
Ikraft
1993-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen får överlämna till Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB och SBAB, Statens Bostadslåneaktiebolag samt det av staten ägda bolag som övertar ansvaret för de statligt finansierade bostadslånen att fatta beslut som innebär myndighetsutövning i frågor om förvaltningen av statligt reglerade räntebärande lån som beviljats under medverkan av Bostadsstyrelsen eller en länsbostadsnämnd samt i frågor om lån enligt förordningen (1989:858) om ersättningslån för bostadsändamål.
Förvaltningsuppgifter som avses i denna lag utövas enligt föreskrifter som regeringen beslutar. Lag (1995:909).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1993:336) om rätt för Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB att besluta i frågor om förvaltningen av statligt reglerade lån för bostadsändamål m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:301, Prop. 1992/93:167, Bet. 1992/93:BoU20
  Ikraftträder
  1993-06-01

Lag (1994:1540) om ändring i lagen (1993:336) om rätt för Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB att besluta i frågor om förvaltningen av statligt reglerade lån för bostadsändamål, m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:92, Prop. 1994/95:104, Bet. 1994/95:BoU9
  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:909) om ändring i lagen (1993:336) om rätt för Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB att besluta i frågor om förvaltning av statligt reglerade lån för bostadsändamål, m.m.

Förarbeten
Rskr. 1994/95:427, Prop. 1994/95:219, Bet. 1994/95:BoU20
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1995-07-01

Lag (1996:1180) om upphävande av lagen (1993:336) om rätt för Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB att besluta i frågor om förvaltning av statligt reglerade lån för bostadsändamål, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda lagen gäller fortfarande vid beslut i sådana frågor som rör tidigare lämnade lån som har väckts hos SBAB, Statens Bostadslåneaktiebolag eller Venantius Aktiebolag före den 1 januari 1997 och i ärenden där bostadslån har beviljats före utgången av år 1991 men inte betalats ut före den 1 januari 1997.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:61, Prop. 1996/97:37, Bet. 1996/97:BoU3
  Omfattning
  upph.