Upphävd författning

Riksgäldskontorets föreskrifter (1993:343) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet

Departement
Riksgäldskontoret
Utfärdad
1993-05-17
Ändring införd
SFS 1993:343
Ikraft
1993-06-08
Upphäver
Riksgäldskontorets föreskrifter (1993:102) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 10 § lagen (1988:846) om ungdomsbosparande samt 1 § förordningen (1989:248) med instruktion för Riks- gäldskontoret.
På medel som står inne på ett konto anslutet till ungdomsbosparandet skall den bank eller sparkassa som för kontot betala lägst 6 procent årlig ränta.
För den kalendermånad, då insättning eller uttag sker, får på det insatta respektive uttagna beloppet betalas en lägre årlig ränta än som sägs i första stycket, dock lägst 1 procent.

Ändringar

Riksgäldskontorets föreskrifter (1993:343) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet

Ikraftträder
1993-06-08

Ändring, SFS 1993:834

    Omfattning
    upph.