Upphävd författning

Riksgäldskontorets föreskrifter (1993:35) om gällande räntesats för allemanssparandet;

Departement
Riksgäldskontoret
Utfärdad
1993-01-27
Ändring införd
SFS 1993:35
Ikraft
1993-02-15
Upphäver
Riksgäldskontorets Föreskrifter (1992:1198) om gällande räntesats för allemanssparandet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 9 § lagen (1983:890) om allemanssparande samt 1 § förordningen (1989:248) med instruktion för Riksgäldskontoret.
På de medel som satts in på ett allemanssparkonto utgår från och med den 15 februari 1993 och tills vidare årlig ränta med 9,5 procent. Räntan skall dock utgå med lägst den procentsats som motsvarar det av Riksbanken fastställda vid varje tid gällande diskontot minskat med tre procentenheter.

Ändringar

Riksgäldskontorets föreskrifter (1993:35) om gällande räntesats för allemanssparandet

Ikraftträder
1993-02-15

Ändring, SFS 1993:90

    Omfattning
    upph.