Förordning (1993:795) om statsbidrag till avgifter till International Baccalaureate Office;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1993-06-10
Ändring införd
SFS 1993:795 i lydelse enligt SFS 2008:621
Ikraft
1993-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  En kommun som anordnar utbildning som leder fram till International Baccalaureate (IB-utbildning) har rätt till statsbidrag för den särskilda avgiften till International Baccalaureate Office (IBO) i Geneve under förutsättning att

 1. utbildningen är godkänd av IBO, och
 2. utbildningen har anmälts till Statens skolverk innan den börjar.

[S2]Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om kommunen erhåller statsbidrag till utbildningen i annan ordning.

2 §  En fristående skola har rätt till statsbidrag till den särskilda avgiften till IBO under förutsättning att

 1. utbildningen är godkänd av IBO,
 2. IB-utbildningen hålls skild från annan utbildning som åtnjuter offentligt bidrag, och
 3. utbildningen har anmälts till Statens skolverk innan den börjar.

[S2]Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om en fristående skola erhåller statsbidrag till utbildningen i annan ordning.

3 §  Den särskilda avgiften omfattar anslutningsavgiften per skola, basavgiften per skola och per capitaavgiften per elev för examen.

[S2]Bidrag för per capitaavgiften lämnas endast för utbildning för sådana elever som hemkommunen hade haft skyldighet att erbjuda gymnasieutbildning vid den tidpunkt då IB-utbildningen började.

4 §  Statens skolinspektion ska ha tillsyn över utbildningen. Förordning (2008:621).

5 §  Statsbidrag utbetalas efter rekvisition av Statens skolverk.

[S2]Skolverkets beslut om statsbidrag får inte överklagas. Förordning (1998:1204).

Ändringar

Förordning (1993:795) om statsbidrag till avgifter till International Baccalaureate Office

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:329, Prop. 1992/93:158, Bet. 1992/93:UbU12
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1998:1204) om ändring i förordningen (1993:795) om statsbidrag till avgifter till International Baccalaureate Office

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2008:621) om ändring i förordningen (1993:795) om statsbidrag till avgifter till International Baccalaureate Office

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2008-10-01