Upphävd författning

Förordning (1993:836) om sjukförsäkringsregister hos de allmänna försäkringskassorna;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1993-06-17
Ändring införd
SFS 1993:836
Ikraft
1993-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om register som avses i lagen (1993:747) om sjukförsäkringsregister hos de allmänna försäkringskassorna.

2 §  Uppgifter som omfattas av gallringsskyldighet enligt 20 § lagen (1993:747) om sjukförsäkringsregister hos de allmänna försäkringskassorna skall av hänsyn till forskningens behov undantas från gallring i sjukförsäkringsregister som förs inom Östergötlands läns allmänna försäkringskassa, Gotlands läns allmänna försäkringskassa, Västernorrlands läns allmänna försäkringskassa och Göteborgs allmänna försäkringskassa. I övriga sjukförsäkringsregister skall sådana uppgifter undantas från gallring i fråga om personer födda den femte, femtonde och tjugofemte i varje månad.

3 §  Riksförsäkringsverket får meddela föreskrifter om sökbegrepp enligt 19 § andra stycket lagen (1993:747) om sjukförsäkringsregister hos de allmänna försäkringskassorna. Verket får även meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen om sjukförsäkringsregister hos de allmänna försäkringskassorna.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:836) om sjukförsäkringsregister hos de allmänna försäkringskassorna

Ikraftträder
1993-07-01

Förordning (1998:157) om upphävande av registerförordningar för socialförsäkringsadministrationen

    Övergångsbestämmelse

    De upphävda förordningarna skall dock fortfarande gälla i fråga om sådana register som enligt övergångsbestämmelserna till socialförsäkringsregisterlagen (1997:934) får föras enligt äldre bestämmelser till utgången av år 1998.
    Omfattning
    upph.