Upphävd författning

Förordning (1993:958) om Riksrevisionsverkets granskning av statliga aktiebolag och stiftelser

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1993-06-24
Ändring införd
SFS 1993:958 i lydelse enligt SFS 1995:968
Ikraft
1993-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Riksrevisionsverket får med stöd av lagen (1987:519) om Riksrevisionsverkets granskning av statliga aktiebolag och stiftelser granska den verksamhet som bedrivs i följande aktiebolag och stiftelser.
Aktiebolag
Aktiebolaget Industrikredit Aktiebolaget Svensk Bilprovning Aktiebolaget Svensk Exportkredit Aktiebolaget Tipstjänst Aktiebolaget Trav och Galopp ALMI Företagspartner Aktiebolag AMU-Gruppen Aktiebolag Apoteksbolaget Aktiebolag Kasernen Fastighets Aktiebolag Kungliga Dramatiska Teatern Aktiebolag Kungliga Teatern Aktiebolag Lantbrukskredit Aktiebolag Posten Aktiebolag Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag Samhall Aktiebolag SAQO kontroll Aktiebolag SBL Vaccin Aktiebolag Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB Statliga Akademiska Hus Aktiebolag Stockholmsleder Aktiebolag SVEFA - Svensk Fastrighetsvärdering Aktiebolag Svensk-Danska Broförbindelsen Aktiebolag SVEDAB Swedesurvey Aktiebolag Swedfund International Aktiebolag Swedish Geotechnical Systems Aktiebolag Swedish National Road Consulting Aktiebolag Svensk Kärnbränslehantering Aktiebolag Svenska Lagerhus Aktiebolag Svenska Penninglotteriet Aktiebolag Svenska Skogsplantor Aktiebolag Systembolaget Aktiebolag Telia Aktiebolag Teracom Svensk Rundradio Aktiebolag Vasakronan Aktiebolag Vattenfall Aktiebolag Venantius Aktiebolag V&S Vin & Sprit Aktiebolag V.T.I. Utveckling Aktiebolag Väginvest Aktiebolag Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag
Stiftelser
Fonden för industriellt samarbete med u-länder Stiftelsen Industrifonden Stiftelsen Institutet för framtidsstudier Stiftelsen Nordiska Museet Stiftelsen Riksutställningar Stiftelsen Statshälsan Stiftelsen Svenska Institutet Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga attachéverksamhet Stiftelsen Sveriges tekniska museum Svenska rikskonserter Trygghetsstiftelsen Förordning (1995:968).

Ändringar

Förordning (1993:958) om Riksrevisionsverkets granskning av statliga aktiebolag och stiftelser

    Ikraftträder
    1993-08-01

Förordning (1995:968) om ändring i förordningen (1993:958) om Riksrevisionsverkets granskning av statliga aktiebolag och stiftelser

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1995-07-01

Förordning (2003:278) om upphävande av förordningen (1993:958) om Riksrevisionsverkets granskning av statliga aktiebolag och stiftelser

Omfattning
upph.