Upphävd författning

Riksgäldskontorets föreskrifter (1993:999) om gällande räntesats för allemanssparandet

Departement
Riksgäldskontoret
Utfärdad
1993-08-11
Ändring införd
SFS 1993:999
Ikraft
1993-08-31
Upphäver
Riksgäldskontorets föreskrifter (1993:511) om gällande räntesats för allemanssparandet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 9 § lagen (1983:890) om allemanssparande samt 1 § förordningen (1989:248) med instruktion för Riksgäldskontoret.
På de medel som satts in på ett allemanssparkonto utgår från och med den 31 augusti 1993 och tills vidare årlig ränta med 7,5 procent. Räntan skall dock utgå med lägst den procentsats som motsvarar det av Riksbanken fastställda vid varje tid gällande diskontot minskat med tre procentenheter.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Riksgäldskontorets föreskrifter (1993:999) om gällande räntesats för allemanssparandet

Övergångsbestämmelse

Denna författning träder i kraft den 31 augusti 1993, då Riksgäldskontorets föreskrifter (1993:511) skall upphöra att gälla.
Ikraftträder
1993-08-31

Ändring, SFS 1993:1152

    Omfattning
    upph.