Förordning (1994:1266) om förbud mot utförsel av snus

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1994-09-08
Ändring införd
SFS 1994:1266 i lydelse enligt SFS 2008:566
Ikraft
1994-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Varor som anges i bilagan får inte föras ut till ett annat land inom Europeiska unionen.

[S2]Förbudet gäller inte varor som resande för med sig och som är avsedda för deras personliga bruk eller som gåva för personligt bruk. Detsamma gäller varor som tillhandahålls till resande för personligt bruk eller som gåva för personligt bruk innan resande når fram till ett annat land inom Europeiska unionen och orten för avresa är belägen i Sverige. Förordning (2008:566).

2 §  Statens jordbruksverk får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Bilaga

Varor för vilka utförselförbud gäller

Tulltaxenr Varuslag
ur 24.03 Varor för användning i munnen, helt eller delvis framställda av tobak, med undantag för sådana varor som är avsedda att rökas eller tuggas.
Förordning (2008:566).

Ändringar

Förordning (1994:1266) om förbud mot export av snus

Förordning (1994:1968) om ändring i förordningen (1994:1266) om export av snus

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1995-01-01

Förordning (2008:566) om ändring i förordningen (1994:1266) om förbud mot export av snus

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §, bil.
Ikraftträder
2008-08-01