Förordning (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009)

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1994-09-08
Ändring införd
SFS 1994:1279 i lydelse enligt SFS 2014:1258
Ikraft
1994-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Sjöfartsverket får lämna medgivande enligt 1 kap. 1 b § första stycket sjölagen (1994:1009).

[S2]Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

[S3]Föreskrifter om prejning och visitering meddelas efter att Polismyndigheten, Försvarsmakten, Kustbevakningen och Tullverket har hörts. Förordning (2014:1258).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1994, då förordningen (1986:302) med bemyndigande att meddela föreskrifter enligt sjölagen (1891:35 s. 1) skall upphöra att gälla.
Ikraftträder
1994-10-01

Förordning (1995:1679) om ändring i förordningen (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter enligt sjölagen (1995:1009)

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1996-02-01

Förordning (1996:143) om ändring i förordningen (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter enligt sjölagen (1994:1009)

Omfattning
ändr. författningsrubr., författningen
Ikraftträder
1996-05-01

Förordning (1997:651) om ändring i förordningen (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:100)

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1997-08-01

Förordning (1999:523) om ändring i förordningen (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2008:1121) om ändring i förordningen (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:1589) om ändring i förordningen (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2014:1258) om ändring i förordningen (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2015-01-01