Förordning (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009)

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1994-09-08
Ändring införd
SFS 1994:1279 i lydelse enligt SFS 2020:122
Ikraft
1994-10-01
Upphäver
Förordning (1986:302) med bemyndigande att meddela föreskrifter enligt sjölagen (1891:35 s.1)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  Transportstyrelsen fattar beslut enligt 1 kap. 1 b § första stycket sjölagen (1994:1009).

[S2]Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

[S3]Föreskrifter om prejning och visitering meddelas efter att Polismyndigheten, Försvarsmakten, Kustbevakningen och Tullverket har hörts. Förordning (2020:122).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1994, då förordningen (1986:302) med bemyndigande att meddela föreskrifter enligt sjölagen (1891:35 s. 1) skall upphöra att gälla.
  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1995:1679) om ändring i förordningen (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter enligt sjölagen (1995:1009)

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1996-02-01

Förordning (1996:143) om ändring i förordningen (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter enligt sjölagen (1994:1009)

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., författningen
  Ikraftträder
  1996-05-01

Förordning (1997:651) om ändring i förordningen (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:100)

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1997-08-01

Förordning (1999:523) om ändring i förordningen (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009)

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2008:1121) om ändring i förordningen (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009)

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:1589) om ändring i förordningen (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009)

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2014:1258) om ändring i förordningen (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2020:122) om ändring i förordningen (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut enligt sjölagen (1994:1009)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2020-04-01