Upphävd författning

Förordning (1994:1407) om fastställande av omräknade belopp för bensinskatt för år 1995

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1994-11-24
Ändring införd
SFS 1994:1407
Ikraft
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen fastställer enligt 2 a § lagen (1961:372) om bensinskatt skatten enligt samma lag för år 1995 till följande belopp:
3 kronor 21 öre per liter för bensin som uppfyller krav för miljöklass 2,
3 kronor 28 öre per liter för bensin som uppfyller krav för miljöklass 3,
3 kronor 80 öre per liter för annan bensin,
82 öre per liter för metanol,
82 öre per liter för metanol eller etanol som ingår i en blandning som avses i 1 § första stycket a eller c lagen (1961:372) om bensinskatt.

Ändringar

Förordning (1994:1407) om fastställande av omräknade belopp för bensinskatt för år 1995

Ikraftträder
1995-01-01

Ändring, SFS 1994:1609

    Omfattning
    upph.