Lag (1994:1478) om förverkande av barnpornografi

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1994-11-24
Ändring införd
SFS 1994:1478 i lydelse enligt SFS 2000:1253
Ikraft
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
En skildring av barn i pornografisk bild skall förklaras förverkad.
Förverkande får underlåtas om förverkandet är oskäligt.
Första stycket tillämpas inte, om en skildring kan förverkas enligt bestämmelser i brottsbalken eller i lagen (2000:1253) om straff för smuggling. Lag (2000:1253).

Ändringar

Lag (1994:1478) om förverkande av barnpornografi

    Förarbeten
    Rskr. 1994/95:12
    Ikraftträder
    1995-01-01

Lag (1998:1445) om ändring i lagen (1994:1478) om förverkande av barnpornografi

Förarbeten
Rskr. 1997/98:214, Prop. 1997/98:43, Bet. 1997/98:KU19
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2000:1253) om ändring i lagen (1994:1478) om förverkande av barnpornografi

Förarbeten
Rskr. 2000/01:28, Prop. 1999/2000:124, Bet. 2000/01:JuU2
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2001-01-01