Förordning (1994:1507) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vitryssland

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1994-12-08
Ändring införd
SFS 1994:1507
Ikraft
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Lagen (1994:790) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vitryssland skall träda i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas på skatter på inkomst som förvärvas den 1 januari 1995 eller senare.

[S2]Avtalet träder i kraft den 28 december 1994.

2 §  Förordningen (1982:1227) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen skall inte längre tillämpas såvitt avser förhållandet mellan Sverige och Vitryssland.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:1507) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vitryssland

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.
  2. Förordningen (1982:1227) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen skall dock tillsammans med lagen (1982:708) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen, kungörelsen (1971:130) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag och deras anställda samt kungörelsen (1973:563) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för sjöfartsföretag fortfarande tillämpas såvitt avser förhållandet mellan Sverige och Vitryssland
   1. beträffande skatt på inkomst, på inkomst som förvärvas den 31 december 1994 eller tidigare, och
   2. beträffande skatt på förmögenhet, på skatt som påförs vid 1995 eller tidigare års taxering.
  Ikraftträder
  1995-01-01