Upphävd författning

Förordning (1994:1615) om beskattning av viss privatinförsel

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1994-12-15
Ändring införd
SFS 1994:1615 i lydelse enligt SFS 1999:1336
Ikraft
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Riksskatteverket och Tullverket, efter samråd med Riksskatteverket, får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel. Förordning (1999:1336).

2 §  Deklaration enligt 4 § lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel skall upprättas på blankett enligt formulär som fastställs av Riksskatteverket. Lag (1999:1336).

3 § Har upphävts genom förordning (1996:695).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:1615) om beskattning av viss privatinförsel

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:95, Prop. 1994/95:56, Bet. 1994/95:SkU6
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1996:695) om ändring i förordningen (1994:1615) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

  Omfattning
  upph. 1, 2, 3 §§; nuvarande 4 § betecknas 1 §; ändr. den nya 1 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1998:519) om ändring i förordningen (1994:1615) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

Omfattning
ny 2 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1999:528) om ändring i förordningen (1994:1615) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:1336) om ändring i förordningen (1994:1615) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2003:814) om upphävande av förordningen (1994:1615) om beskattning av viss privatinförsel

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 2004.
Omfattning
upph.