Upphävd författning

Förordning (1994:1785) om Europeiska gemenskapens punktskatteområde

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994:1785
Ikraft
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi skall Europeiska gemenskapens punktskatteområde avse gemenskapens territorium, såsom detta definieras av Fördraget om upprättande av Europeiska ekonomiska gemenskapen och särskilt artikel 227 i detta, utom följande nationella territorier:

  1. Tyskland: ön Helgoland och territoriet Bu'singen,
  2. Italien: Livigno, Campione d'Italia och de italienska delarna av Luganosjön,
  3. Spanien: Ceuta och Melilla.

2 §  Kanarieöarna och Frankrikes utomeuropeiska departement skall inte ingå i Europeiska gemenskapens punktskatteområde.

3 §  Transaktioner som utgår från eller är avsedda för

  1. Monaco behandlas som transaktioner som har sitt ursprung i eller är avsedda för Frankrike,
  2. Jungholz och Mittelberg (Kleines Walsertal) behandlas som transaktioner som har sitt ursprung i eller är avsedda för Tyskland,
  3. Isle of Man behandlas som transaktioner som har sitt ursprung i eller är avsedda för Storbritannien och Nordirland,
  4. San Marino behandlas som transaktioner som har sitt ursprung i eller är avsedda för Italien.

4 §  Transaktioner som utgår från eller är avsedda för Kanalöarna skall behandlas som transaktioner som har sitt ursprung i eller är avsedda för land utanför den Europeiska gemenskapens punktskatteområde.

Ändringar

Förordning (1994:1785) om Europeiska gemenskapens punktskatteområde

Förarbeten
Rskr. 1994/95:152, Prop. 1994/95:54, Bet. 1994/95:SkU4
CELEX-nr
392L0108
Ikraftträder
1995-01-01

Ändring, SFS 2011:443

Omfattning
upph.