Upphävd författning

Förordning (1994:1904) om skiktgränsen för statlig inkomstskatt vid 1996 års taxering

Version:

Jämför med tidigare versioner

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994:1904
Ikraft
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen fastställer enligt 10 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, i fråga om skattskyldig för vilken enligt punkt 2 av övergångsbestämmelserna till lagen (1994:1852) om beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 1996--1999 års taxeringar äldre föreskrifter skall gälla, skiktgränsen för statlig inkomstskatt till 207 300 kronor vid 1996 års taxering
Av 2 § lagen om beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 1996--1999 års taxeringar framgår att skiktgränsen i andra fall är 203 900 kronor vid 1996 års taxering.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:1904) om skiktgränsen för statlig inkomstskatt vid 1996 års taxering

Ikraftträder
1995-01-01

Förordning (2000:861) om upphävande av förordningen (1994:1904) om skiktgränsen för statlig inkomstskatt vid 1996 års taxering

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om 1996 års taxering.
Omfattning
upph.