Upphävd författning

Lag (1994:1852) om beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 1996-1999 års taxeringar

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994:1852 i lydelse enligt SFS 1997:776
Ikraft
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I stället för vad som anges i 10 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt angående beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst skall vid 1996--1999 års taxeringar statlig inkomstskatt för fysiska personer och dödsbon beräknas enligt denna lag.

2 §  För fysiska personer beräknas statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst enligt följande.

[S2]Skatt på förvärvsinkomst utgör 200 kronor samt 25 procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som överstiger en skiktgräns som vid 1999 års taxering uppgår till 213 100 kronor. Lag (1997:776).

3 §  För dödsbon beräknas skatten på förvärvsinkomst enligt 2 § med följande undantag.

[S2]Från och med beskattningsåret efter det kalenderår dödsfallet inträffade tas det i 2 § angivna beloppet på 200 kronor ut bara om den beskattningsbara förvärvsinkomsten överstiger ett belopp som motsvarar grundavdrag enligt 48 § 2 mom. kommunalskattelagen (1928:370). Från och med det fjärde beskattningsåret efter det kalenderår dödsfallet inträffade utgör skatten på förvärvsinkomst 25 procent av den beskattningsbara förvärvsinkomsten. Om den beskattningsbara förvärvsinkomsten överstiger ett belopp motsvarande grundavdrag enligt 48 § 2 mom. kommunalskattelagen tas dessutom 200 kronor ut. Lag (1996:692).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:1852) om beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 1996-1999 års taxeringar

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas första gången vid 1996 års taxering.
  2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om skattskyldig med inkomst av näringsverksamhet i vilken ingår förvärvskälla som har givit överskott och för vilken beskattningsåret har börjat före den 3 november 1994.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:145, Prop. 1994/95:25, Bet. 1994/95:FiU1
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:654) om ändring i lagen (1994:1852) om beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 1996-1999 års taxeringar

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995 och tillämpas första gången vid 1997 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:371, Prop. 1994/95:182, Bet. 1994/95:SkU26
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1996:692) om ändring i lagen (1994:1852) om beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 1996-1999 års taxeringar

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996 och tillämpas första gången vid 1998 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:305, Prop. 1995/96:198, Bet. 1995/96:SkU31
  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:1170) om ändring i lagen (1994:1852) om beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 1996-1999 års taxeringar

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas första gången vid 1998 års taxering.
  2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om skattskyldig med inkomst av näringsverksamhet i vilken ingår förvärvskälla som har givit överskott och för vilken beskattningsåret har börjat före den 21 september 1996.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:53, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:FiU1
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:776) om ändring i lagen (1994:1852) om beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 1996-1999 års taxeringar

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 15 november 1997 och tillämpas vid 1999 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:21, Prop. 1996/97:173, Bet. 1997/98:SkU4
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1997-11-15

Lag (1999:1290) om upphävande av lagen (1994:1852) om beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 1996-1999 års taxeringar

Övergångsbestämmelse

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande vid 1996-1999 års taxeringar.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
upph.