Förordning (1994:289) med bemyndigande för centrala valmyndigheten att under 1994 meddela vissa föreskrifter

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1994-04-28
Ändring införd
SFS 1994:289
Ikraft
1994-05-20
Tidsbegränsad
1995-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Centrala valmyndigheten får meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (1993:1403) om försöksverksamhet vid de allmänna valen år 1994 och lagen (1994:285) om försök i vissa kommuner där väljarna skall kunna avge en särskild personröst vid de allmänna valen år 1994.

Ändringar

Förordning (1994:289) med bemyndigande för centrala valmyndigheten att under 1994 meddela vissa föreskrifter

Ikraftträder
1994-05-20