Förordning (1994:571) om ersättning för inställelse vid någon av de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt

Departement
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
1994-06-02
Ändring införd
SFS 1994:571 i lydelse enligt SFS 2007:139
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I fråga om ersättning enligt 15 § lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt tillämpas 1 § andra och tredje styckena, 2 och 3 §§, 4 § andra stycket, 5, 8 och 10 §§ samt 11 § första stycket förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.

[S2]Traktamente för dag får bestämmas till högst 350 kr per dag. Förordning (2007:139).

2 § Har upphävts genom förordning (1995:1309).

3 §  En framställning om ersättning eller förskott på ersättning skall göras hos tingsrätten i den ort där den kallade vistas. I övrigt tillämpas bestämmelserna i kungörelsen (1973:261) om utbetalning av vissa ersättningar i mål eller ärende vid domstol, m. m.

Ändringar

Förordning (1994:571) om ersättning för inställelse vid någon av de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt

    Ikraftträder
    1994-07-01

Förordning (1995:1309) om ändring i förordningen (1994:571) om ersättning för inställelse vid Internationella tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien

Omfattning
upph. 2 §; ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraftträder
1996-01-01

Förordning (2007:139) om ändring i förordningen (1994:571) om ersättning för inställelse vid någon av de internationella tribunalerna för brott mot internationell huminitär rätt

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2007-05-01