Inaktuell version

Lag (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1994-06-02
Ändring införd
SFS 1994:588 i lydelse enligt SFS 2004:1003
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Regeringen får sända en väpnad styrka utomlands för att delta i utbildning för fredsfrämjande verksamhet inom ramen för internationellt samarbete. Lag (1996:402).

2 §  Den som i Sverige eller utomlands skall delta i utbildning för fredsfrämjande verksamhet inom ramen för internationellt samarbete och som inte är anställd i Försvarsmakten skall ha samtyckt till att delta i utbildningen.

[S2]Samtycke krävs dock inte i fråga om sådan utbildning som enligt 5 kap. 3 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ingår i grundutbildning eller repetitionsutbildning. Lag (2002:278).

3 §  En totalförsvarspliktig som under sin grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt deltar i annan utbildning för fredsfrämjande verksamhet än sådan som avses i 5 kap. 3 § nämnda lag skall även då anses fullgöra grundutbildningen.

[S2]En totalförsvarspliktig som fullgjort grundutbildningen och som deltar i annan utbildning för fredsfrämjande verksamhet än sådan som avses i 5 kap. 3 § lagen om totalförsvarsplikt skall anses fullgöra repetitionsutbildning. Lag (2002:278).

4 § Har upphävts genom lag (2004:1003).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:588) om utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:385, Prop. 1993/94:244, Bet. 1993/94:FöU12
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:2064) om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsbevarande verksamhet

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Äldre bestämmelser tillämpas beträffande den som före ikraftträdandet antagits till grundutbildning enligt lagen (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:78, Prop. 1994/95:6, Bet. 1994/95:FöU1
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1996:402) om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsbevarande verksamhet

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:237, Prop. 1995/96:37, Bet. 1995/96:FöU4
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§; ny 4 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (2002:278) om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2001/02:205, Prop. 2001/02:11, Bet. 2001/02:FöU3
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2004:1003) om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2004/05:44, Prop. 2004/05:7, Bet. 2004/05:FöU2
Omfattning
upph. 4 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2016:647) om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2015/16:247, Prop. 2015/16:122, Bet. 2015/16:FöU14
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2016-07-01