Förordning (1994:657) om användning av tretungad flagga

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1994-05-19
Ändring införd
SFS 1994:657 i lydelse enligt SFS 1996:1478
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Den tretungade flaggan används som örlogsflagga, förutom av Försvarsmakten, av Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Försvarshögskolan, Försvarets radioanstalt och Statens försvarshistoriska museer. Förordning (1995:427).

2 §  Försvarsmakten får meddela ytterligare föreskrifter om förande av örlogsflagga.

 • FFS 1999:4: Försvarsmaktens föreskrifter om flaggning

Ändringar

Förordning (1994:657) om användning av tretungad flagga

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:295, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:FöU9
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:427) om ändring i förordningen (1994:657) om användningen av tretungad flagga

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:1478) om ändring i förordningen (1994:657) om användning av tretungad flagga

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1997-01-01