Riksbankens föreskrifter (1995:1096) om mynt på fem kronor med anledning av FN:s 50-årsjubileum

Departement
Riksbanken
Utfärdad
1995-08-24
Ändring införd
SFS 1995:1096
Ikraft
1995-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank, att ett mynt på fem kronor med anledning av FN:s 50-årsjubileum skall ges ut från och med den 19 oktober 1995 samt att myntet skall ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.

1 §  Med anledning av Förenta Nationernas 50-årsjubileum den 24 oktober 1995 skall ett mynt med nominellt värde på fem kronor ges ut.

2 §  Myntet skall tillverkas av ett pläterat material i tre skikt, det mellersta av nickel och de yttre skikten av en legering av 75 % koppar och 25 % nickel, vartdera ytskiktets vikt utgör 46,5 % av myntets vikt. Myntet skall ha en vikt av 9,50 gram och en diameter av 28,5 mm.

3 §  Vid uppvägning av det antal mynt som närmast motsvarar ett kilogram får myntens genomsnittliga vikt avvika med högst 2 % från den vikt som mynten skall ha enligt 2 §.

4 §  Myntet skall ha följande prägel.

[S2]På framsidan Konung Carl XVI Gustafs krönta namnchiffer med omskriften upptill SVERIGE omgivet till vänster av ett ”E” som anger myntningsorten och till höger av ett ”B” som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn samt nedtill 5 KRONOR.

[S3]På frånsidan Förenta Nationernas jubileumslogotype bestående av symbolen för Förenta Nationerna samt talet 50 till höger därom. Som omskrift upptill FÖRENTA NATIONERNA och nedtill 1945--1995.

Ändringar

Riksbankens föreskrifter (1995:1096) om mynt på fem kronor med anledning av FN:s 50-årsjubileum

    Ikraftträder
    1995-10-01