Upphävd författning

Riksgäldskontoretets föresrifter (1995:1137)

Departement
Riksgäldskontoret
Utfärdad
1995-10-25
Ändring införd
SFS 1995:1137
Ikraft
1995-11-10
Upphäver
Riksgäldskontorets föreskrifter (1995:295) om gällande räntesats för allemanssparandet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 9 § lagen (1983:890) om allemanssparande samt 1 § förordningen (1989:248) med instruktion för Riksgäldskontoret.
På de medel som satts in på ett allemanssparkonto utgår från och med den 10 november 1995 och tills vidare årlig ränta med 8 procent. Räntan skall dock utgå med lägst den procentsats som motsvarar det av Riksbanken fastställda vid varje tid gällande diskontot minskat med tre procentenheter.

Ändringar

Riksgäldskontorets föreskrifter (1995:1137) om gällande räntesats för allemanssparandet

Ikraftträder
1995-11-10

Ändring, SFS 1996:23

    Omfattning
    upph.