Förordning (1995:1185) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Furstendömet Liechtensteins tillträde till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet)

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1995-11-09
Ändring införd
SFS 1995:1185
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att följande lagar skall träda i kraft i förhållande till Furstendömet Liechtenstein den 1 december 1995, nämligen
  1. lagen (1992:1121) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410), 8 §,
  2. lagen (1992:1137) om ändring i produktansvarslagen (1992:18), 6 och 7 §§,
  3. lagen (1993:1382) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410).

Ändringar

Förordning (1995:1185) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Furstendömet Liechtensteins tillträde till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsavtalet (EES-avtalet)