Upphävd författning

Förordning (1995:1231) om skiktgränsen för statlig inkomstskatt vid 1997 års taxering

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1995-11-23
Ändring införd
SFS 1995:1231
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen fastställer enligt 10 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, i fråga om skattskyldig för vilken enligt punkt 2 av övergångsbestämmelserna till lagen (1994:1852) om beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 1996-1999 års taxeringar äldre föreskrifter skall gälla, skiktgränsen för statlig inkomstskatt till 216 200 kronor vid 1997 års taxering.
Regeringen fastställer enligt 2 § lagen om beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 1996-1999 års taxeringar skiktgränsen för statlig inkomstskatt i andra fall till 209 100 kronor.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1995:1231) om skiktgränsen för statlig inkomstskatt vid 1997 års taxering

Förordning (2000:862) om upphävande av förordningen (1995:1231) om skiktgränsen för statlig inkomstskatt vid 1997 års taxering

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om 1997 års taxering.
Omfattning
upph.