Lag (1995:361) om överlämnande av förvaltningsuppgifter till Sveriges Riksidrottsförbund

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1995-04-06
Ändring införd
SFS 1995:361 i lydelse enligt SFS 1999:1044
Ikraft
1995-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Sveriges Riksidrottsförbund prövar frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet i enlighet med vad regeringen bestämmer. Lag (1999:1044).

  • HFD 2019:43:Fråga om förutsättningarna för att ett enskilt organs beslut om statsbidrag ska kunna prövas av allmän förvaltningsdomstol.

Ändringar

Lag (1995:361) om överlämnande av förvaltningsuppgifter till Sveriges Riksidrottsförbund

    Förarbeten
    Rskr. 1994/95:224, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:KrU14
    Ikraftträder
    1995-07-01

Lag (1999:1044) om ändring i lagen (1995:361) om överlämnande av förvaltningsuppgifter till Sveriges Riksidrottsförbund

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:52, Prop. 1998/99:107, Bet. 1999/2000:KrU3
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2000-01-01