Inaktuell version

Förordning (1995:436) om behörig myndighet enligt vissa EG-rättsakter rörande järnväg m.m.

Version: 1995:436

Regeringen är behörig myndighet enligt följande EG-rättsakter:
  1. rådets förordning (EEG) nr 1191/69 av den 26 juni 1969 om medlemsstaternas åtgärder i fråga om allmän trafikplikt på järnväg, väg och inre vattenvägar, i dess lydelse enligt rådets förordning (EEG) nr 1893/91 av den 20 juni 1991 om ändring i förordning (EEG) nr 1191/69 om medlemsstaternas åtgärder i fråga om allmän trafikplikt på järnväg, väg och inre vattenvägar,
  2. rådets förordning (EEG) nr 1192/69 av den 26 juni 1969 om införande av enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning.

Ändringar

Förordning (1995:436) om behörig myndighet enligt vissa EU-rättsakter rörande järnväg m.m.

    CELEX-nr
    391R1893
    Ikraftträder
    1995-06-01

Förordning (2010:785) om ändring i förordningen (1995:436) om behörig myndighet enligt vissa EG-rättsakter rörande järnväg m.m.

Omfattning
ändr. författningsrubr., författningen
Ikraftträder
2010-08-01