Upphävd författning

Förordning (1996:1015) om valutaväxling och betalningsöverföring

Departement
Finansdepartementet BE
Utfärdad
1996-10-24
Ändring införd
SFS 1996:1015 i lydelse enligt SFS 2001:923
Ikraft
1997-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Finansinspektionen får meddela föreskrifter om innehållet i en anmälan enligt 2 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och betalningsöverföring. Förordning (2000:953).

2 § Har upphävts genom förordning (2001:923).

Ändringar

Förordning (1996:1015) om valutaväxling och betalningsöverföring

    Ikraftträder
    1997-01-01

Förordning (2000:953) om ändring i valutaväxlingsförordningen (1996:1015)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:923) om ändring i förordningen (1996:1015) om valutaväxling och betalningsöverföring

Omfattning
upph. 2 §
Ikraftträder
2002-01-01

Ändring, SFS 2004:331

Omfattning
upph.