Upphävd författning

Förordning (1996:1091) om tillfällig avvikelse från en bestämmelse i förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjukön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1996-11-14
Ändring införd
SFS 1996:1091
Ikraft
1996-12-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 5 § förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön får försäkring beviljas att gälla från och med januari 1997 även om ansökan kommer in till försäkringskassan i december 1996.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:1091) om tillfällig avvikelse från en bestämmelse i förordningen (1992:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047)

Ikraftträder
1996-12-15

Ändring, SFS 1998:68

    Övergångsbestämmelse

    Den upphävda förordningen skall dock fortfarande gälla i fråga om anslutning till försäkringen den 1 januari 1997.
    Omfattning
    upph.