Upphävd författning

Förordning (1996:1311) om skiktgräns för statlig inkomstskatt vid 1998 års taxering

Departement
Finansdepartementet S8
Utfärdad
1996-12-05
Ändring införd
SFS 1996:1311
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen fastställer enligt 2 § lagen (1994:1852) om beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 1996-1999 års taxeringar, i fråga om skattskyldig för vilken enligt punkt 2 av övergångsbestämmelserna till lagen (1996:1170) om ändring i lagen om beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 1996-1999 års taxeringar äldre föreskrifter skall gälla, skiktgränsen för statlig inkomstskatt till 212 200 kronor vid 1998 års taxering.
Av 2 § lagen om beräkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 1996-1999 års taxeringar framgår att skiktgränsen i andra fall är 209 100 kronor vid 1998 års taxering.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:1311) om skiktgräns för statlig inkomstskatt vid 1998 års taxering

Förordning (2000:863) om upphävande av förordningen (1996:1311) om skiktgräns för statlig inkomstskatt vid 1998 års taxering

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om 1998 års taxering.
Omfattning
upph.