Upphävd författning

Statens bostadskreditnämnds föreskrifter (1996:1319) till förordningen (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder

Departement
Statens bostadskreditnämnd
Utfärdad
1996-11-27
Ändring införd
SFS 1996:1319
Ikraft
1997-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Statens bostadskreditnämnd föreskriver följande med stöd av 15 § förordningen (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder.
I fråga om lån som betalas ut under åren 1997 eller 1998 och som avser betalning av ränteskillnadsersättning eller löpande ränta för lån med statlig kreditgaranti enligt förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder eller lån med bättre förmånsrättsläge än sådant lån, har långivaren alltid rätt till ersättning ur kreditgarantin enligt 7 § 2 förordningen under förutsättning att det underlag långivaren upprättat för att bedöma låntagarens betalningsförmåga, grundat på vid tidpunkten för underlagets upprättande gällande ränteläge, visar att kravet enligt nämnda bestämmelse är uppfyllt. Av underlaget skall även framgå avsedda löptider eller villkorsperioder för lån.
Som säkerhet för lån enligt 7 § 3 förordningen godtas även samma säkerhet som finns för lån med statlig kreditgaranti enligt förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder eller lån med bättre förmånsrättsläge än sådant lån.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Statens bostadskreditnämnds föreskrifter (1996:1319) till förordningen (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder

Ikraftträder
1997-01-01

Förordning (2016:469) om upphävande av Statens bostadskreditnämnds föreskrifter (1996:1319) till förordningen (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder

Övergångsbestämmelse

De upphävda föreskrifterna gäller dock fortfarande för kreditgarantier som utfärdats med stöd av förordningen (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder före den 1 januari 2006.
Omfattning
upph.