Lag (1996:168) om vissa äldre sedlar

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1996-03-14
Ändring införd
SFS 1996:168 i lydelse enligt SFS 1998:1416
Ikraft
1996-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Av Sveriges riksbank utgivna sedlar enligt nedan angivna författningar skall upphöra att vara lagligt betalningsmedel den 31 december 1998.
 1. Sedlar på 5 kronor enligt kungörelsen (1966:2) om nya sedlar på fem kronor,
 2. sedlar på 10 kronor enligt kungörelsen (1965:68) om nya sedlar på femtio och tio kronor,
 3. sedlar på 10 kronor med anledning av Riksbankens 300- årsjubileum enligt kungörelsen (1968:128) om nya sedlar på tio kronor,
 4. sedlar på 50 kronor enligt kungörelsen (1965:68) om nya sedlar på femtio och tio kronor,
 5. sedlar på 100 kronor enligt kungörelsen (1965:510) om nya sedlar på etthundra kronor,
 6. sedlar på 500 kronor enligt Riksbankens kungörelse (RBFS 1985:2) om utgivande av sedlar på femhundra kronor,
 7. sedlar på 1 000 kronor enligt förordningen (1976:758) om nya sedlar på ettusen kronor.
Om inlösen av sedlar som upphört att vara lagligt betalningsmedel finns bestämmelser i 5 kap. 4 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank. Lag (1998:1416).

Ändringar

Lag (1996:168) om vissa äldre sedlar

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:162, Bet. 1995/96:FiU9
  Ikraftträder
  1996-04-01

Lag (1998:1416) om ändring i lagen (1996:168) om vissa äldre sedlar

Förarbeten
Rskr. 1998/99:11, Prop. 1997/98:164, Bet. 1998/99:KU8
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1999-01-01