Lag (1996:168) om vissa äldre sedlar

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1996-03-14
Ändring införd
SFS 1996:168 i lydelse enligt SFS 2022:1575
Ikraft
1996-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-04-01

1 §  Av Sveriges riksbank utgivna sedlar enligt följande författningar ska upphöra att vara lagligt betalningsmedel den 31 december 1998:

 1. sedlar på 5 kronor enligt kungörelsen (1966:2) om nya sedlar på fem kronor,
 2. sedlar på 10 kronor enligt kungörelsen (1965:68) om nya sedlar på femtio och tio kronor,
 3. sedlar på 10 kronor med anledning av Riksbankens 300- årsjubileum enligt kungörelsen (1968:128) om nya sedlar på tio kronor,
 4. sedlar på 50 kronor enligt kungörelsen (1965:68) om nya sedlar på femtio och tio kronor,
 5. sedlar på 100 kronor enligt kungörelsen (1965:510) om nya sedlar på etthundra kronor,
 6. sedlar på 500 kronor enligt Riksbankens kungörelse (RBFS 1985:2) om utgivande av sedlar på femhundra kronor,
 7. sedlar på 1 000 kronor enligt förordningen (1976:758) om nya sedlar på ettusen kronor.

[S2]Bestämmelser om inlösen av sedlar som upphört att vara lagliga betalningsmedel finns i lagen (2022:1568) om Sveriges riksbank. Lag (2022:1575).

Ändringar

Lag (1996:168) om vissa äldre sedlar

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:162, Bet. 1995/96:FiU9
  Ikraftträder
  1996-04-01

Lag (1998:1416) om ändring i lagen (1996:168) om vissa äldre sedlar

Förarbeten
Rskr. 1998/99:11, Prop. 1997/98:164, Bet. 1998/99:KU8
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2022:1575) om ändring i lagen (1996:168) om vissa äldre sedlar

Förarbeten
Rskr. 2022/23:24, Prop. 2021/22:41, Bet. 2022/23:KU8
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2023-01-01